Stefan Żeromski, Pisma polityczne

Książki Anny Bojarskiej - Żeromski - 1988

Stefan Żeromski, Pisma polityczne. Wybór, opracowanie, wstęp i posłowie – Anna Bojarska. Wydawnictwo Polonia 1988, London Great Britain

„…oświadczam krótko, iż nigdy nie byłem zwolennikiem rewolucji (…) we wszystkich swych pismach a w Przedwiośniu najdobitniej, potępiałem rzezie i kaźnie bolszewickie.”

Stefan Żeromski

W tej wydanej poza oficjalnym obiegiem książce (żadne oficjalne wydawnictwo PRL-u by jej nie wydało), Anna Bojarska ukazuje prawdziwy stosunek Stefana Żeromskiego do komunizmu.

Tom ten zawiera teksty:

I. Samoobrona społeczna
– Początek świata pracy [druk za: Utwory publicystyczne Stefana Żeromskiego wydane w dziesiątą rocznicę odrodzenia Państwa Polskiego. Warszawa: Wydawnictwo J. Mortkowicza 1928]
II. Pokonać komunizm
– Na probostwie w Wyszkowie [druk za: Utwory publicystyczne Stefana Żeromskiego …]
– Snobizm i postęp (fragmenty) [druk za: Utwory publicystyczne Stefana Żeromskiego …]
– W odpowiedzi Arcybaszewowi i innym [druk za: Stefan Żeromski: Elegie i inne pisma literackie i społeczne. Przygotował do druku Wacław Borowy. Warszawa: Wydawnictwo J. Mortkowicza 1928 (Pod wspólnym tytułem, pochodzącym od Borowego, kryją się dwa artykuły polemiczne, zamieszczone w Echu Warszawskim z 25 II i 4 III 1925)]
III. Samoobrona inteligencji
– Organizacja inteligencji zawodowej [druk za: Utwory publicystyczne Stefana Żeromskiego …]
– Projekt Akademii Literatury Polskiej [druk za: Utwory publicystyczne Stefana Żeromskiego …]
– Sprawa Kasy im. Mianowskiego [druk za: Stefan Żeromski: Elegie i inne pisma …]
– Marian Abramowicz [druk za: Stefan Żeromski: Elegie i inne pisma …].

 

Anna Bojarska jest również autorką do tej pory niezrealizowanego
7-odcinkowego serialu telewizyjnego o Stefanie Żeromskim.